Hướng dẫn chơi Uno Super Mario – How to play Uno Mario

Các thành phần Uno Super Mario
19 thẻ xanh – 0 đến 9
19 Thẻ xanh – 0 đến 9
19 thẻ đỏ – 0-9
19 thẻ vàng – 0 đến 9
8 thẻ rút 2 lá – mỗi thẻ có 2 màu xanh lam, xanh lục, đỏ và vàng
8 thẻ bài Đảo ngược – 2 lá mỗi màu xanh lam, xanh lá cây, đỏ và vàng
8 Thẻ mất lượt – 2 thẻ mỗi màu xanh lam, xanh lục, đỏ và vàng
4 thẻ Wild
4 lá bài Wild Draw cộng 4
2 thẻ Mario Super Star
2 thẻ có thể tùy chỉnh luật chơi

Mục tiêu của trò chơi

Hãy là người chơi đầu tiên loại bỏ tất cả các thẻ của bạn trong mỗi vòng và Điểm sẽ được ghi bằng cách cộng tất cả các thẻ mà đối thủ của bạn đang nắm giữ sau khi bạn đã về nhất. Điểm tích lũy trong các vòng và người chơi đầu tiên đạt 500 điểm sẽ chiến thắng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia bài
1. Ban đầu mỗi người chơi rút một thẻ; người chơi rút ra thẻ có số điểm cao nhất là người chia bài (đếm bất kỳ thẻ nào có ký hiệu là số 0 đến 9).
2. Người chia bài xáo trộn và chia cho mỗi người chơi 7 lá bài.
3. Đặt phần còn lại của mặt cầu xuống để tạo thành một cọc rút.
4. Thẻ trên cùng của cọc rút được lật lại để xác định ai là người đánh trước ( bên trái hay bên phải hay chính người chia bài)

Game bắt đầu
Người chơi đầu tiên sẽ bắt đầu đánh. Khi đến lượt của bạn, hãy ghép một trong các quân bài trên tay của bạn với quân bài trên cùng của đống bỏ, theo số, màu sắc hoặc biểu tượng.
Nếu bạn không có bất kỳ thẻ phù hợp nào để ghép hoặc khi bạn chọn không chơi bất kỳ thẻ nào trong lượt của mình, thì bạn phải rút một thẻ mới từ đống rút.

Nếu bạn lấy một lá bài bạn có thể chơi, bạn có thể chơi nó hoặc nếu không, chơi các nước đi cho người tiếp theo ..

Người chơi di chuyển đến người chơi tiếp theo theo chiều kim đồng hồ và người chơi có mục đích loại bỏ tất cả các thẻ của họ trước khi những người chơi khác làm điều đó. Khi một người chơi chơi lá bài cuối cùng của họ, trò chơi kết thúc và điểm được tính.

Thẻ cộng 2 / Draw 2

Khi bạn chơi bài này, người chơi tiếp theo phải rút 2 lá và bỏ lỡ lượt của họ.

Thẻ này chỉ có thể được chơi trên một màu phù hợp hoặc trên một thẻ cộng 2 khác. Nếu được lật lên khi bắt đầu chơi, quy tắc tương tự sẽ được áp dụng.

 

 

 

  Thẻ đảo chiều / Reverse Card

Khi bạn chơi lá bài này, hướng chơi sẽ đảo ngược (nếu lượt chơi hiện đang ở bên trái, thì lượt chơi sẽ thay đổi sang bên phải và ngược lại).

Thẻ này chỉ có thể được chơi trên một màu phù hợp hoặc trên một thẻ đảo chiều khác.

Nếu lá bài này được lật lên khi bắt đầu chơi, người chia bài đi trước, sau đó chơi di chuyển sang bên phải thay vì bên trái.

 

 

Thẻ mất lượt / Skip Card

Khi bạn chơi lá bài này, người chơi tiếp theo bị “bỏ qua” (mất lượt của họ). Thẻ này chỉ có thể được chơi trên một màu phù hợp hoặc trên một thẻ mất lượt khác.

Nếu một lá bài Bỏ qua được bật lên khi bắt đầu chơi, người chơi ở bên trái của người chia bài sẽ bị “bỏ qua”, do đó người chơi ở bên trái của người chơi đó bắt đầu chơi.

 

 

 

Thẻ hoang dã / Wild Card

Khi bạn chơi thẻ này, bạn có thể chọn màu tiếp tục chơi (bất kỳ màu nào kể cả màu đang chơi trước khi thẻ Wild được đặt xuống).

Bạn có thể chơi một lá Wild trong lượt của mình ngay cả khi bạn có một lá bài khác có thể chơi được trong tay.

Nếu một lá bài wild được bật lên khi bắt đầu chơi, người ở bên trái của người chia bài sẽ chọn màu tiếp tục chơi.

 

 

Thẻ hoang dã cộng 4 / Wild Draw 4 Card 

Khi bạn chơi thẻ này, bạn được chọn màu tiếp tục chơi, người chơi tiếp theo phải rút 4 thẻ từ cọc rút và mất lượt của họ.

Tuy nhiên, có một trở ngại! Bạn chỉ có thể chơi lá bài này khi không có lá bài khác trong tay trùng với màu trên cọc bài bỏ. (nhưng có thể chấp nhận chơi thẻ này nếu bạn đang gặp phải thẻ cộng 2 hoặc thỏa thuận giữa những người chơi về luật lệ được đánh lá này).

Nếu được bật lên khi bắt đầu chơi, hãy trả lại thẻ này cho bộ bài và chọn một thẻ khác.

Lưu ý: Nếu bạn nghi ngờ rằng một quân bài Wild Draw 4 đã được chơi với bạn một cách bất hợp pháp (tức là người chơi có một quân bài trùng khớp), thì bạn có thể thách đấu người chơi đó.

Người chơi được thách thức phải cho bạn (người thách thức) xem bàn tay của họ. Nếu phạm tội, người chơi được thách đấu phải rút 4 lá thay cho bạn.

Tuy nhiên, nếu người chơi bị thách thức vô tội, bạn phải rút 4 lá CỘNG thêm 2 lá (tổng cộng 6)!

Thẻ tự do / Wild Customizable Card

Sử dụng bút chì để viết bất kỳ quy tắc nào bạn muốn lên thẻ. Giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn (và sự đồng ý của những người chơi khác).

Đây là một lá bài hoang dã nên bạn có thể chơi nó theo lượt của mình ngay cả khi bạn có một lá bài khác có thể chơi được trong tay.

Ngoài ra, bạn chọn màu tiếp tục chơi. Nếu lá bài này được lật lên khi bắt đầu chơi, người ở bên trái của người chia bài sẽ chọn màu bắt đầu chơi.

 

Thẻ ngôi sao may mắn / Super Star Card

Bạn sẽ cảm thấy bất khả chiến bại? Chơi thẻ này bất cứ khi nào đối thủ chơi thẻ Draw 2 hoặc thẻ Wild 4 đối với bạn và bật lại sức mạnh ngay lập tức về phía họ. Bây giờ họ phải rút thêm 2 hoặc 4 thẻ

Thẻ này cũng là một thẻ hoang dã, vì vậy bạn chọn màu sẽ tiếp tục chơi. Nếu lá bài này được lật lên khi bắt đầu chơi, người ở bên trái của người chia bài sẽ chọn màu bắt đầu chơi.

 

 

 

Kết thúc ván bài
Khi bạn chơi lá bài tiếp theo đến cuối cùng của mình, bạn phải hét lên “UNO” (nghĩa là “một”) để cho biết rằng bạn chỉ còn một lá. Nếu bạn không hét “UNO” và bạn bị bắt trước khi người chơi tiếp theo bắt đầu lượt của họ, bạn phải rút hai thẻ.

Khi một người chơi không còn thẻ, vòng chơi kết thúc. Điểm được ghi (xem mục ĐIỂM) và chơi bắt đầu lại.

Nếu lá cuối cùng được chơi trong một vòng là lá Draw 2 hoặc Wild 4, người chơi tiếp theo phải rút 2 hoặc 4 lá tương ứng. Các thẻ này được tính khi tổng điểm.

Nếu không có người chơi nào hết bài vào thời điểm hết cọc rút, thì cọc bài bỏ sẽ được xếp lại thành cọc bài rút và tiếp tục chơi.

Chấm điểm
Người chơi đầu tiên loại bỏ các quân bài của họ trong một vòng sẽ nhận được điểm cho tất cả các quân bài còn lại trên tay đối thủ của họ như sau:

Tất cả các thẻ số (0-9): điểm tương ứng với mệnh giá
Draw 2: 20 điểm
Reverse Card: 20 điểm
Skip Card: 20 điểm
Wild:  50 điểm
Wild Draw 4: 50 điểm
Wild Customizable: 50 điểm
Super star: 50 điểm
Khi điểm của vòng đã được thống kê, nếu không có người chơi nào đạt đến 500 điểm, hãy sắp xếp lại các thẻ và bắt đầu một vòng mới.


Bình luận và ý kiến bạn đọc