Địa chỉ:

    19/12 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận

    Email:

    Hongphuong12t@gmail.com

    Số điện thoại:

    0382 522 688