Địa chỉ:

    12/10/18 Đường số 8. Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức

    Email:

    Hongphuong12t@gmail.com

    Số điện thoại:

    0382 522 688