Địa chỉ:

19/12 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận

Email:

Hongphuong12t@gmail.com

Số điện thoại:

0382 522 688